TİTANİC’İN BATIŞI

1909’da, dünyanın en güvenli ve lüks transatlantiği olarak tasarlanan ve İrlanda'nın 'Harland and Wolff' gemi tezgahlarında 3 yılda tamamlanan Titanic, 10 Nisan 1912 günü, İngilterenin…

II. VİYANA KUŞATMASI

Sultan IV. Mehmed Hân, himaye ettiği Tökeli İmre'nin Avusturyalıların kanlı sınır hâdiselerine son vermek ve Orta Macaristan Kralı olarak tanınmasına yardım etmek için 12 Ekim…

Zekatın ödenmesi

Prof. Dr. VECDİ AKYÜZ Zekât konulan için tahakkuk eden zekât miktarını, yine bu maldan, yani malın kendisinden ödemeye aynı ödeme denir. Zekâtın tahakkuk eden miktarını…

Zekât ve sadaka

Prof.Dr. VECDI AKYÜZ Sözlükte "zekat" kelimesi, "temizlenmek, arınmak, bereket…  Geniş ve dar anlamıyla zekât. Fıkıh dilinde "zekât' geniş ve dar anlamda olmak üzere başlıca iki…

Fitrenin ödenmesi

Prof.Dr. VECDİ AKYÜZ Fitrenin ödenmesi Peygamber devrinde, yiyecek maddeleri belli mallardan ibaretti ve bunlar o gün için galip veya temsili yiyecek maddelerini meydana getiri yordu.…

Can sadakası fitre

Prof. Vecdi AKYÜZ Can sadakası fitre Fitir sözlükte "orucu açma (fitr), yaratılış (fıtrat), yaratılıştaki temizlik, dini kabul edecek asli temizlik ve din kanunu" manasına gelir.…

İSTANBUL’U DİNLİYORUM

Orhan Veli  KANIK İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgar esiyor; Yavaş yavaş sallanıyor Yapraklar, ağaçlarda; Uzaklarda, çok uzaklarda, Sucuların hiç durmayan çıngırakları İstanbul'u…