NÜKLEER ENERJİ

NÜKLEER ENERJİ

M. Necati Özfatura

Ahmet Yüksel Özemre, kendisiyle nükleer santraller hakkında yapılan röportajda şöyle diyor:

 “2050 yılında Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Kazakistan ve Kuzey Denizi’nin petrol kaynakları tükendiğinde, Alaska ve Teksas’ta saklanan petrol yatakları, ABD’ne en az 20 sene muazzam bir üstünlük sağlayacak.

Şimdi burada şunu söylemek lazım: Hâli hazırda, dünyada pek çok ülkenin ihtiyacını karşılayan nükleer enerji var. Nükleer enerji bugün dünyada 32 ülkede kullanılmakta ve dünya elektrik üretiminin %18’ini karşılamakta olan bir enerjidir. Nükleer enerjide en ileri gitmiş devlet Fransa’dır. Kendi elektrik üretiminin %75-76’sını nükleer enerjiden karşılamaktadır. Tabii ki, nükleer enerjinin bu kadar yayılması, özellikle dünya petrol ve kömür kartellerinin işine gelmemektedir.

İşte bunun içindir ki, dünya petrol ve kömür karteli bizim gibi ülkelerin ve 3. dünya ülkelerinin, yani gelişmekte olan ülkelerin nükleer enerjiye geçmemesi için elinden gelen her türlü melâneti yapmaktadır. Bunun için ellerindeki büyük medya imkanlarıyla ve pireyi deve yapmak suretiyle nükleer enerjiyi bir öcü gibi göstermekte ve her türlü yalanı ve dezinformasyonu reva görmektedirler. Meselâ, Çernobil kazası bunlar için büyük bir fırsat oldu. Bunu sonuna kadar istismar ettiler. Bunun için pek çok çevreci örgütü ve Avrupa’daki çevreci politikacıları ve partileri gizliden gizliye desteklediler, beslediler. Türkiye’nin bir atom santrali elde etmesine şiddetle karşı çıkmakta ve elinden gelen her türlü melaneti yapmaktadırlar.

Türkiye 1000 megawattlık bir nükleer santral tesis etse, bu 1000 MW’lık nükleer santralin, bir senede üreteceği enerjinin petrol eşdeğeri 1 milyon 600 bin tondur. Bir nükleer santralin ömrü 40 sene olduğuna göre, 40 sene süresince Türkiye tıpkı 64 milyon ton petrol tasarruf etmiş gibi olacaktır.

Bu ve buna benzer plânlar, dünya kömür ve petrol kartelini fevkalade endişeye sevkedecek ve batmasına sebep olabilecek bir rakamdır…”    M. Necati Özfatura

17.5.2003) Türkiye.