MEŞHUR BEYİTLER

MEŞHUR BEYİTLER

Kitap, altın bir kafes, ilim içinde kuştur,

Kafesi satın alan, kuşa sahip olmuştur.

İmâm-ı Rabbânî

Hangi  güzel yüz ki, toprak olmadı,

Hangi güzel göz ki, yere akmadı?

Bişr-i Hâfî

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Kanuni Sultan Süleyman Hân

Padişah-ı âlem olmak, bir kuru kavga imiş,

Bir velîye bende olmak, cümleden âlâ imiş.

Yavuz Sultan Selim Hân

Hak teâlâ intikâmın, yine kul ile alır,

Bilmeyen ilm-i ledünni, ânı kul yaptı sanır.

Hacı Bayram-ı Velî

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir,

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

Ziya Paşa

Ölmek değildir, ömrümüzün en fecî işi,

Müşkül budur ki, ölümden evvel ölür kişi.

Yahya  K. Beyatlı

Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber,

Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü Peygamber?..

Necip Fazıl Kısakürek

Hep öteye göç var. Ne dedem, ne nenem kaldı,

Bilmem benim burada, kaç gün, kaç senem kaldı?

M.Necati Bursalı

Kim bilir, hangi ilde, ilk durağın ilk mezar?

Hangi el, hangi kazma, hangi gün onu kazar?

Ahmet Mahir Pekşen