Zekatın ödenmesi

Prof. Dr. VECDİ AKYÜZ Zekât konulan için tahakkuk eden zekât miktarını, yine bu maldan, yani malın kendisinden ödemeye aynı ödeme denir. Zekâtın tahakkuk eden miktarını…

Zekât ve sadaka

Prof.Dr. VECDI AKYÜZ Sözlükte "zekat" kelimesi, "temizlenmek, arınmak, bereket…  Geniş ve dar anlamıyla zekât. Fıkıh dilinde "zekât' geniş ve dar anlamda olmak üzere başlıca iki…

Fitrenin ödenmesi

Prof.Dr. VECDİ AKYÜZ Fitrenin ödenmesi Peygamber devrinde, yiyecek maddeleri belli mallardan ibaretti ve bunlar o gün için galip veya temsili yiyecek maddelerini meydana getiri yordu.…

Can sadakası fitre

Prof. Vecdi AKYÜZ Can sadakası fitre Fitir sözlükte "orucu açma (fitr), yaratılış (fıtrat), yaratılıştaki temizlik, dini kabul edecek asli temizlik ve din kanunu" manasına gelir.…

Namaz Hakkında Mülâkat – Çağ Radyo

Sn. Zahide Ülkü Bakiler'in, Cemalnur Sargut ile Namaz hakkında yaptığı mülâkat. Z.Ü.B.- 05.03.2002’de sizlerle birlikteyim. Değerli dinleyenler dün anons etmiştim bugünkü konuğum Cemalnur SARGUT hanımla…

Tevbe Suresi’nin başında neden besmele yok?

Süleyman Ateş)     Mehmet Yayıltı adlı okurumun bu sorusu birkaç şekilde açıklanabilir: 1- Birine göre Arap geleneğinde güvence bildirimlerinde besmele yazılır fakat verilen güvenceyi geri alma…

VEDA HUTBESİ

VEDA HUTBESİ "Ey insanlar! " Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. "İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün…