Yoksa onların da doğal lideri Erdoğan mı?

Yoksa onların da doğal lideri Erdoğan mı?

TBBM’de 2011 yılı Bütçe Kanunu görüşmelerini izlerken liderlerin bu yıl TBBM kürsüsünde yaptıkları konuşmalar öncekilere göre çok daha farklıydı. Tabiî ki bu fark daha çok muhalefet liderlerinde çok belirgin olarak dikkati çekti.

Muhalefete bir şeyler olmuş, sanki ‘hırçın dalgalanmalar’dan sonra durulmuştu. Bu durum gerek seçilen konularda gerek anlatım yöntemlerinde ve de üsluplarında çok net bir şekilde fark ediliyordu.

Başbakanın eleştirilere cevaben yaptığı konuşma ise, muhalefetin artık ‘kerhen’ de olsa kabul ettiği gerçeği onaylar bir izlenim verdi. Doğrusu muhalefetin ‘kerhen’ kabul edip, başbakanın ‘onaylama mevkiinde olduğu şey nedir, diye bir soru geliyor akla tabiî ki.

Bundan önce çok defa bütçe görüşmelerinde manzara genelde çok farklı oluyordu. Deyim yerinde ise, gürültülü-patırtılı bir şekilde yapılan bütçe görüşmeleri, kimin daha etkin olacağı mücadelesi yapıldığına dair bir izlenim veriyordu. Oysa şimdi?.. Şimdi bambaşka bir manzara vardı TBBM’de. Bu manzaranın tedai ettirdiği ana görüş, çağrışım yaptığı gerçek galiba başbakanın liderliğinin muhalefet tarafından da ‘kerhen’ de olsa kabul edildiğiydi.

Yazının devamı Bekir HAŞİMOĞLU tarafından yayınlanan Moral Yazıları isimli kitapta.

Bekir HAŞİMOĞLU

E-posta: bekirhasimoglu@gmail.com