NLP: Herkes Başarabilir (mi?)

NLP: Herkes Başarabilir (mi?)
NLP: Nouro- Lengustic Programming. Türkçe’ye “Sinir Dili Programlaması” olarak tercüme ediliyor. Bu ifadenin anlamı ise kişisel kabiliyetleri geliştirmek, öğrenmeyi öğrenmek ve başarıya götüren kuralları yerli yerinde kullanmak…
NLP, 1970’li yıllarda, ABD’de, Richard Bandler ve John Grinder tarafından bulunmuş ve geliştirerek bir anlamda başarı tekniği haline getirilmiş.
Batı’da ve özellikle de ABD’de yaygın bir şekilde faydalanılan NLP’nin, Türkiye’de henüz yeni olduğu söylenebilir. Türkiye’de bu işi tanıtmaya, anlatmaya, öğretmeye çalışan Oğuz Saygın, bir dönem her hafta özel bir radyoda programlar yaptı şimdilerde Türkiye’yi dolaşarak seminerler veriyor. Oğuz SAYGIN’ın,inşallah yanılmıyorum, Negatif Limanlardan Pozitif Sulara, Kişisel Gelişim Stratejileri ve Başarı Üniversitesi adlı yayınlanmış üç de kitabı var.
Oğuz SAYGIN, NLP’yi tarif ederken, insanları taşıdıkları yeteneklerle tanıştırmak istediğini, NLP’nin bir araç olduğunu, insanların kabiliyetlerini ortaya koymada karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmaya matuf metotlar ortaya ifade ediyor ve NLP’ nin aklımızı tam kapasite çalıştırmanın yollarını gösterdiğini altını çizerek belirtiyor.
İstenen iyi, doğru ve güzel şeylerle ilgili bilinçaltına mesaj göndermek ve bunların gerçekleşme anına kadar heyecanı, azmi muhafaza etmek gerektiğini ifade eden Oğuz SAYGIN, düşündüklerinin, hayallerinin gerçekleştiğini söyleyen insanlardan ilham alarak, olmamasını istediğimiz şeyleri değil, olmasını istediğimiz işleri düşünmek gerektiğini vurguluyor devamlı olarak.
Kişinin başarılı olabilmesi için mutlaka öncelikli bir hedef belirlemesi gerektiğini ifade eden Oğuz Saygın, başarının yakalanabilmesi için ne istendiğinin çok iyi bilinmesi gerektiğini, istenen şeylerin belli bir zaman dahilinde plan ve programının yapılması halinde başarının yakalanabileceğini belirtiyor. İnsanoğlunun kişisel gelişimine etki eden faktörlerden birisinin hayal kurmak olduğunu, her insanın içinde müthiş kabiliyetler taşıdığını bu kabiliyetleri ortaya çıkarmak için hayal gücünü kullanmak gerektiğini; başarıyı yakalamanın ikinci faktörünün de “mükemmel olan”ın modellenmesi olduğunu; değişmek için rahatlıktan mutlaka uzaklaşmak gerektiğini söylerken, “Yaşadığınızdan daha fazlasını yapabileceğinizin farkına varmalı ve hedeflerinizden asla vazgeçmemelisiniz. Başarıya ulaşmak için öncelikle karar vermeniz, eyleme geçmeniz, sonuçları değerlendirmeniz, ve esnek olmanız gerekiyor” diyor. İnsanların hata yapma korkusuyla karar vermede zorlandıklarını, hata yapmadan sonuca ulaşmanın imkânsız olduğunu; gidilen yolun başarıya ulaştırmadığı taktirde hiç bıkmadan ikinci, üçüncü, dördüncü yolun denenmesi gerektiğini ısrarla vurguluyor.
Hayatta en iyi öğrenme metodunun deneme-yanılma yolu olduğuna kuşku yok. Bir atasözünde ifade edildiği gibi “Bir musibet bin nasihatten evlâdır.” Ama deneyerek ve yanılarak başarıya giden yolları öğrenebilmek için bin yıllık yaşam süresinin bile yetmeyeceğini de hepimiz biliriz. Bundan dolayı NLP, yaşanan başarıların kurallarını sistemli bir hale getirerek başarıya götüren kuralları buluyor ve ortaya koyuyor.
NLP kuralları her alanda kullanılabiliyor. Din, dil, ırk farkı gözetmeden her türlü faaliyette kullanılabileceği ifade ediliyor; hızlı okumadan yazı yazma tekniklerine, güzel ve etkili konuşma usullerinden insanları ikna etme ve etkili bir insan olabilmenin kurallarına, iş yönetiminden okul eğitimine, çocuk terbiyesinden insan yönetimine, siyasetten akademik çalışmalara, ticaretten sanayiye, motivasyondan hafıza tekniklerine… Hasılı hayatın her safhasında ve her iş alanında işe yarayacak metotlar ortaya koyuyor. Hatta kendimizi değiştirebilmemiz ve disiplinli, başarı dolu bir hayatımızın olması için çeşitli formüller bile önerebiliyor. Bu förmüller konusunda Oğuz SAYGIN’ın geliştirdiği metotlardan örnek verelim.
Mesela “LEKESİZ ÇİMEN”i ele alalım (her harf bir kuralı simgeliyor)
(L)iste yapın- (E)ngelleri yazın- (K)aynakları yazın- (E)lde etmek istedikleriniz neler?- (S)onuç belirleme kuralına uygun olsun- (İ)deal performans durumunu düşünün- (Z)aman planı yapın- (Ç)evrenizin nasıl olmasını istersiniz?- (İ)deal bir gününüz nasıl olmasını istersiniz? (M)odeliniz var mı?- (E)ylem planınızı yapın- (N)asıl bir insan olmalısınız? Bu formül hedef belirleme ve sonuca ulaşmada kullanılabileceğini ifade edebiliriz.
NLP’yi biraz daha tahlil edecek olursak, öğrenmeyi öğrenme metodu, öğrenmeyi keyif verici bir hale getirme, öğrenmeyi bir angarya olmaktan çıkararak bir oyun haline getirmek suretiyle başarıyı yakalamanın etkili yöntemlerini sunan bir kurallar bütünü olarak görülebilir.
Kazların “V” şeklindeki grup halinde uçuşlarından, birlikte bir iş başarmak isteyenler için çeşitli teknikler ortaya koymak gibi çok ilginç ve etkili yöntemlerle de karşımıza çıkıyor NLP.
Hastalık gibi hayatta karşılan sorunlarla yılmadan mücadele etmek ve mutlaka mutlu sona ulaşılacağına inanmak gerekiyor. Her zaman ve her yerde, hangi şart ve durum altında olunursa olunsun, NLP’nin amacı pozitif yani müspet, olumlu bir bakış açısı ve düşünme kabiliyeti kazandırmak olduğu ifade ediliyor.
Hayatımızda en fazla etkisini gördüğümüz hususlar esasen hadiseler değil, hadiselere karşı verdiğimiz tepkilerdir. İnsanoğlu düştüğünün farkına varmadan kalkmak istemeyeceği aşikârdır. Suya atlamadan veya suya düşmeden yüzmeyi öğrenmek mümkün değildir. İşte burada NLP’nin iddiası yürümeyi ve yüzmeyi öğretmek…
Hayatımızın içinde en önemli zaman, üzerinde olduğumuz an olduğunu bilmemiz ve içinde bulunduğumuz zamanı, üzerinde olduğumuz anı en iyi, en doğru ve en güzel biçimde değerlendirmemiz gerekiyor.
Hiç kuşkusuz, mazi şimdi yaşadığımız zamanın rehberi, gelecek ise içinde bulunduğumuz, yaşadığımız zamanda çizilen ve varılmak istenen menzildir.
Hiç şüphe yok ki, Batı’da uygulanan ve faydalanılan bazı araçları aynen alıp kullanacağız diye bir kural yok. Ama neticede araç olarak gördüklerimizi, mesela bilgisayardan istifade ettiğimiz gibi NLP’den yararlanmamızın da iyi, doğru, güzel ve faydalı işlerimizi daha kısa bir sürede sonuca ulaşmamızda etkili olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
NLP beynimizin nasıl çalıştığını öğretiyor. Beynimizin nasıl çalıştığını bilmek, zihinsel faliyetimizi yönetmenin ve yönlendirmenin de en etkili yöntemi olsa gerek. Yani zihin kendi kendine başıboş bırakılmadan, nerede, nasıl, ne zaman, niçin çalışması gerektiğine dair kontrolün bizde olması demek aslında bu.
NLP’nin önemli bir kuralı var: “Başarısızlık yoktur, sadece sonuçlar vardır” der. Bir başka kuralı ise “Bir insan bir işi başarabiliyorsa, sizde başarabilirsiniz” şeklinde.
Başarısızlıklarla karşılaştığı halde yılmadan yoluna devam edip istediği sonuca ulaşan nice insan, kurum, kuruluş var insanlık tarihinde. Edison yaptığı yüzlerce denemeden sonra elektriği bulabildi. 21 yaşından itibaren sayısız başarısızlıklarla ve sorunlarla karşılaşan Abraham Lıncoln, 52 yaşında Amerika’nın devlet başkanı oldu.
Sevgili Peygamberimiz ve Fahr-i Kâinat Efendimiz Resul-i Ekrem (SAV) ise hayatın her sahasında başarıya ulaşma konusunda en büyük lider ve model mevkiinde olduğu apaçık bir hakikattir. O (SAV), nice çile zahmet, baskı ve zulmün ardından bütün insanlığın kötü gidişatını, Allah (cc)’in izniyle, değiştirdi ve “En Doğru Yol”u göstermekle kalmadı bu yolda nasıl gidileceğini de öğretti; cehalet asrı, Saadet Asrı’na dönüşürken, zamanın Müslümanları zafere nasıl ulaşılacağını da bütün maddi ve manevi yönleriyle öğrendiler.
Aslında NLP’yi tüm başarılı insanlar kullanmaktadır. Ancak bunu, sistemli bir şekilde değil de, özümsenmiş, karaktere yerleştirmiş bir şekilde ve belki de bilmeyerek uygulamaktadırlar. NLP’yi öğrenmeden ve farkında olmadan uygulayanlardan örnek vermek gerekirse, Radyo HEDEF’in en önemli elemenı ve Tutanak gazetesinin genel yayın yönetmeni Murat Bahadır Bey’i muşahhas bir misal olduğunu ifade edebiliriz.
Hedef belirlenmeden önce ne istendiği çok iyi bilinmelidir. Ne istendiği bilindikten ve hedef belirlendikten; gereken bütün plan ve program yapıldıktan sonra işe hemen başlanıp, hedefe odaklandı taktirde Allah (CC)’ın izniyle başarılamayacak, üstesinden gelinemeyecek hiçbir işin olmadığı güneş gibi aşikârdır.
Sadede gelirsek; her şeyin Hakk’ın rızasına uygun, her şeyin iyi, doğru ve güzel olmasını istiyorsak: ÖNÜMÜZDEKİ HİÇBİR İŞİ ERTELEMEYELİM, YAPMAMIZ İCABEDEN İŞLERİN VERECEĞİ ZORLUKLARDAN ÜŞENMEYELİM VE ASLA, ASLA, ASLA VAZGEÇMEYELİM!..

Bekir HAŞİMOĞLU
E-posta: bekirhasimoglu@etkilisozler.com