İSTANBUL’UN FETHİ

M. Halistin Kukul

Yüzbinler haykırıyor: “Ya Cennet, ya İstanbul”,

Açıl İstanbul açıl, nûrlu şafaklı tan bul.

Zafere koşuyorlar, atlılar ve yayalar,

Akına katılıyor, dervişler, evliyâlar.

İmân- Teknik- Sabırla karadan yüzer gemi,

Denizde koşar kır at, azıya alır gemi.

Akşemseddin kupkuru toprağa diz çöküyor,

Allah’a el açıyor, hıçkırıp yaş döküyor,

Genç Hünkâr da el açıp Haktan zafer diliyor,

Hak nasîp etmeyince birşey olmaz, biliyor.

Toplar tekrar vuruyor, sur titriyor, eriyor,

Manzaradan belli ki, bir çağ sona eriyor.

Hilâl, bahar yaşarken, haçlıda bir hazân var,

Dün çan çalan şehirde bugün artık ezân var.

Mehmedlerden bir Fâtih, Hasanlardan bir Ulu,

Bu orduya yakıştı fethetmek İstanbul’u… 

M. Halistin Kukul

Kaynak: turktakvim.com