Gülmece Bilmeceler

Gülmece Bilmeceler

a) Alçacık dallıdır, yemesi tatlıdır

b) Gelen vuruyor Giden vuruyor.

c) Ben eskiden hür idim, Tarlalarda bey idim, Evde sardım soldum, Beli bağlı kul oldum.

d) Dumanı vardır tüter, Çok uzaklara gider, Balık değildir ama; Hep denizlerde yüzer.

e) Küçük kuşlar, Çiçeği taşlar, Pek zor kazanır, Ellere bağışlar.

f) Allah yapar yapısını, Bıçak açar kapısını.

g) Kanadım yok uçarım. Ayağım yok kaçarım. Bildiniz ya ben neyim? Dünyaya can saçarım.

h)Tohumsuz biter. Dünyaya yeter.

i) En yaşlı on kimdir?

j) Mart nerede Ocak’tan önce gelir?

k) Denizler gerçekten mavi boya olsa ne olurdu?

l) Eğer dayınızın kardeşi teyzeniz değilse neyiniz olur?

m) Hangi ağaca meyve toplamak için çıkılmaz?

n) Lâmba düştü ‘is’ dedi. Tabak düştü ‘tan’ dedi. Annen sana ‘bul’ dedi.

Kaynakça: Anonim