Türkiye Değişiyor mu?

Türkiye Değişiyor mu?
“Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme huzurunu, değiştirebileceklerimi değiştirme cesaretini ve ikisi arasındaki farkı bilme akıllılığını ihsan et.” REINHOLD NIEBURH

Tüm insanlık tarihi boyunca etkinliğini kesintisiz bir şekilde sürdüren değişim gerçeği, gelişimle aynı kulvarda işlev görmeyince bireyden topluma, toplumdan devlete pek çok olumsuzluğun sebebi olabiliyor.

Tüm evreni her şeyi ile değerlendirmeye tabi tutuğumuzda her an bir değişim içinde olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Buna bağlı olarak insan hayatında da değişim yaşam boyu kaçınılmaz bir hal alıyor. Değişimi istemek ve karşı çıkmak sonuç itibarıyla durumu pek değiştirmiyor… Sonucu etkileyen asıl faktör, değişimi doğru anlamak ve gelişim süreci ile anlamlı hale getirebilmek.

Değişim olgusunu doğru anlamak, büyük ölçüde yaşama çok daha etkin ve işlevsel olarak sosyal, kültürel ve ekonomik araçlarla katılarak hayatı daha anlamlı hale getirebilmektir.

Hayat aslında değişim demektir. Her şeyde bir hareket vardır ve evrenin en değerli olan varlığı insanoğlu da doğumundan ölümüne kadarki süreçte daima değişim içindedir.

Değişim kaçınılmaz olunca insanlara düşen, bu sürece aktif olarak katılıp iyi, doğru ve güzel hedeflere yönlendirme çabası içinde olmalarıdır.

1980 yıllardan sonra dünyanın girdiği hızlı değişim süreci her bakımdan ülkemiz Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Simgesel önem taşıyan Berlin Duvar’nın yıkılması adeta ülke sınırlarını kaldırdı ve ‘kürselleşme’ veya ‘globalleşme’ denen olguyla karşı karşıya gelmemize neden oldu. Özellikle iletişim teknolojilerindeki müthiş gelişmeler, bilişim teknolojilerinde takip edilebilmesini zorlaştıran yenilikler sonucu bilginin hızlı yayılması insan yaşamını, toplumları ve devletleri de etkisi altına aldı. Bu etki sadece bireyin değil, toplumsal değişimlere de yol açtı ve daha da önemlisi devletin işleyişini de büyük ölçüde farklılaştırdı.

Yazının devamı Bekir HAŞİMOĞLU tarafından yayınlanan Moral Yazıları isimli kitapta.

Bekir HAŞİMOĞLU
E-posta: bekirhasimoglu@gmail.com