Neden Geleceğin Meslekleri?
Günümüzde iyi bir meslek sahibi olmak eskisine oranla daha önemli hale gelmiştir.
Her geçen gün farklı iş alanları insanlığın hizmetine girerken, bu arada kimi meslekler de eski önemini yitirmeye, hatta işlerliğini kaybetmeye başlamıştır.
Binlerce önce yıl yaşayan insanlarla bundan birkaç yüzyıl öncesine kadar yaşayan insanların yaşam standartları çok farklı değildi. Benzer şekilde ısınıyor, giyiniyor ve besleniyorlar, benzer eşyaları kullanıyorlar, hatta benzer ortamları paylaşıyorlardı.
Daha da önemlisi, çok da çeşitli olmayan benzer mesleklerle uğraşıyorlardı. Yani, binlerce önce yaşayan insanlarla geçtiğimiz son birkaç yüzyıl içinde yaşayan insanların iş alanları birbirinden çok farklılık göstermiyordu.
Ya geçtiğimiz yüzyıl…
Geçtiğimiz yüzyıl insanlık tarihi için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Bu dönemde hemen her alanda baş döndürücü gelişmeler birbirini izledi.
Sanayileşmenin başlangıcı sayılan 1850 yılında İngiltere’de sadece 431 çeşit meslek olduğu tespit edilmişken, aradan geçen 70 yılın ardından (1920’ye gelindiğinde) bu sayı 20 bine, günümüzde de yaklaşık 45 bine ulaşmıştır.
1850 yılında 431 olan meslek sayısının ondan önceki yüzyıllar boyunca da büyük bir farklılık taşımadığı ve yaklaşık aynı sayıda olduğu tahmin edilmektedir.
Ya günümüz..
Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimine, hayatımızı kolaylaştıran doğrudan etkileri sayesinde bizzat tanıklık ediyoruz. Kullanmak üzere aldığımız bir ürüne daha alışmadan, aynı ürünün daha gelişmiş versiyonlarının vitrinleri süslediği yeni bir dünyaya adım atmış bulunuyoruz.
İnsanlık tarihinde bilim noktasında gelinen noktayı 100 kabul edersek, bunun sadece yüzde 10’unun I. Dünya Savaşı’ından önce, diğer yüzde 10’un II. Dünya Savaşı’nın da yer aldığı 1950’lere kadar olan dönemde, geride kalan yüzde seksenlik dilimin ise son elli yıl içinde meydana geldiği ifade edilmektedir.
Geçtiğimiz yüzyıl için ‘insanlık tarihinin hasat mevsimi’ oldu diyenler, yüzyılın son on yılında meydana gelen gelişmeler karşısında, ‘işin sonunda mıyız, yoksa başında mı?’ sorusunu sormaya başladılar. Bill Gates durumu değerlendirirken, ‘bundan sonraki 10 yıl için neler olabileceğini tahmin etmek şimdiden imkânsız hale geldi’ demektedir.
Sanayileşme ile birlikte iş bölümü de artmıştır. Teknoloji alanındaki yeni buluşlar beraberinde yeni meslekleri de getirmiş ve bunların yan kolları ile birlikte çok sayıda yeni sektör faaliyete geçmiştir. Örneğin yedi yıl önce ülkemizde hiç kimsenin sahip olmadığı cep telefonu sayısı bugün 20 milyona yaklaşırken, GSM hattı bayiliği yapan, servis hizmeti sağlayan, aksesuarlarını satan vb. gibi sırf bu sektörün yan kollarında geçimini sağlayan insan sayısı 700 bini aşmıştır.
Sadece bilgisayarın gündelik yaşama girmesiyle birlikte, bilgisayar mühendisliği, web tasarımcılığı, bilgisayar animatörlüğü, info brokerlik, servis sağlayıcılığı, program yazılımı vb. gibi daha birçok yan sektör devreye girmiştir.

Kaynakça: GELECEĞİN GÖZDE MESLEKLERİ, Doç. Dr. Osman ÖZSOY (www.yenisafak.com.tr