Komedi yazarı Molier ve yeni yazdığı oyun

Komedi yazarı Molier ve yeni yazdığı oyun
Komedi yazarı Molier yazdığı yeni oyunu tiyatroda temsil ettirmek için bir ilan verdirir ve ilanda tiyatroya gidenlerden para alınmayacağını yazar. O gece tiyatro hınça hınç dolar. Oyun bittikten sonra Molier, tiyatronun kapısında oturur ve çıkan herkesten para ister, vermeyenlerin dışarı çıkmasını engeller.
-Girenlerden para alınmayacak demediniz mi, derler. Molier onlara şu karşılığı verir.
-Evet girenlerden para alınmayacak dedik. Ama çıkanlardan alınmayacak diye bir bir ilan vermedik.
Kaynakça: Anonim