Keçecizade Fuad Paşa, Girit ve Rus Çarı

Keçecizade Fuad Paşa, Girit ve Rus Çarı
Keçecizâde Fuad Paşa Rusya’da görev yaptığı sıralarda bir gün Rus Çarı Keçecizâde Fuad Paşa’ya takılır ve der ki:
-Paşa, şu Girit’i bize satsanız!
Paşa:
-Hay hay, satalım ekselans.
Rus Çarı:
-Kaça satarsınız?
Paşa:
-Ekselans, bilirsiniz ki Girit’i yirmi sene gibi uzun bir zamanda ve binlerce şehitle aldık. Ancak aldığımız fiyata satabiliriz!
Kaynakça: Anonim