İstiklâl Marşı’nın kabulü

İstiklâl Marşı’nın kabulü
Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği sıralarda, Millî duygu ve heyecanı zinde tutmak, milletin ideallerini canlı tutmak için İstıklâl Marşı’nın yazdırılması için bir yarışma açılmıştır. Yarışmaya katılan 724 şiirin içinden 7 tanesi komisyon tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teklif edildi ve çoğaltılarak dağıtıldı.
Türkiye Büyük Meclisi 1.3.1337/ 12.3.1921 tarihinde yapılan oturum sırasında okunan şiirlerin içinden Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiir, Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi tarafından okundu.

“Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak,
O benim milletimindir yıldızıdır parlayacak,
o benimdir, o benim milletimindir ancak…”
diye başlayan şiir ayakta alkışlandı ve üç defa okundu. Ardından Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı şiiri Milletvekillerinin büyük çoğunluğunun oyu ile Milli Marşı olarak kabul edildiğini biliyor muydunuz?
Kaynakça: Anonim