Çocuğun kişiliğini aile şekillendirir

Çocuğun kişiliğini aile şekillendirir
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, çocuğun eğitiminde ailenin birinci derecede önemli olduğunu ve çocuğu ailenin şekillendirdiğini söyledi.
Özel Gökyüzü Koleji’nin geleneksel “Anne- Baba Eğitim Seminerleri” dizisinde bu hafta da Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, okul öncesi dönemde din eğitimi hakkında anne babaları bilgilendirdi. Konuşmasına bir çocuğun hayatında okul öncesi dönemin din eğitimi açısından önemini vurgulayarak başlayan Ay, bu devrenin bilinçli biçimde değerlendirilmesini tavsiye etti. “Her çocuk, kendini yaratan bir yaratıcının varlığını kabul edecek şekilde manevî ve ruhsal yapıya sahip olarak dünyaya gelir; konuşma çağına geldiğinde ebeveyni ona hangi dini telkin ederse o dinden olur. Bu dönemde biz Müslüman ebeveynler, çocuklarımıza ilk dinî bilgileri vermeli, onlarda din bilinci oluşturmalıyız; yoksa oluşacak boşluğu sakat inanç sistemleri doldurabilir” sözleriyle devam eden konuşmacı, anne- babalara önemli bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Hiç kimsenin bir çocuğa anne-babasının duyduğu sevgiyi, şefkati duyamayacağını söyleyen Mehmed Emin Ay, en kaliteli eğitimin anne- baba tarafından verileceğini vurguladı ve “Ailede İdeal Din Eğitimi”nin ana kıstaslarını şöyle sıraladı: l İlk dinî bilgiler ailede verilmelidir l Ebeveynler dinî prensipleri yaşayarak çocuklarına örnek olmalıdır. l Dinî prensipleri öğretirken çocuk psikolojisi iyi bilinmeli ve ona göre hareket edilmelidir. l 9-10 yaşına kadar Allah korkusundan bahsetmekten kaçınılmalı. l Çocuklara karşı hoşgörülü ve müsamahakâr olunmalıdır. Zaman zaman mükâfat verilmelidir. l Fiziksel cezalardan kaçınılmalıdır.

Kaynakça: http://www.yenisafak.com/hayat.html