6666 rakamlarından sonuca ulaşma

6666 rakamlarından sonuca ulaşma
Aşağıdaki eşit rakamların solundaki 4 adet 6 rakamı arasında + – x matematik işlemlerini kullanarak ve gerektiğinde parantez ( ) işaretini kullanarak sağındaki sonuçlara nasıl ulaşabilir misiniz?

6 6 6 6 = ….5

6 6 6 6 = ….6

6 6 6 6 = ….8

6 6 6 6 = …24

6 6 6 6 = ….30

6 6 6 6 = ….48

6 6 6 6 = ….66

6 6 6 6 = ….180

Kaynakça: Anonim